VAŠA INFORMATIČKA PODRŠKA

IP COMPUTERS

Održavanje inf.opreme

  • instalacija računarskih mreža
  • servisiranje PC i laptopova
  • instalacija potrebnih softvera

Izrada veb sajtova

  • izrada veb prezentacija
  • izrada veb prodavnica
  • grafički dizajn

Informatička podrška

  • otklanjanje problema u radu softvera
  • otklanjanje problema u radu rač.mreže
  • otklanjanje problema u radu hardvera