000Održavanje web sajta

Pre ili kasnije kod svakog web sajta pojaviće se potreba za ažuriranjem, odnosno menjanjem sadržaja. Ovaj postupak nazivamo održavanje web sajta. To možete raditi sami ili ugovoriti sa web dizajnerom.

 

Ukoliko posao održavanja web sajta ugovarate sa web dizajnerom, to se održavanje ugovara i plaća posebno. Plaćanje se najčešće radi po principu paušalnog održavanja ili održavanja po potrebi.

Paušalno plaćanje održavanja web sajta podrazumeva mesečno plaćanje određenog iznosa bez obzira koliko web dizajner u nekom mesecu uloži rada u ažuriranje Vašeg sajta. Cena ovako ugovorenog održavanja kreće se od 15 do 30 € mesečno, a nekada i više, zavisi od procenjenog obima posla.

Plaćanje održavanja web sajta po potrebi podrazumeva da plaćate samo onda kada web dizajner zaista vrši ažuriranje Vašeg sajta. Takvo plaćanje vrši se po broju sati uloženog rada. Svaki započeti sat plaća se od 5 do 15 €, u zavisnosti od toga da li se radi samo o jednostavnoj promeni sadržaja ili se radi o promenama u php programima, grafičkom dizajnu i dr.

Treća varijanta održavanja i ažuriranja web sajta je da to sami radite. Za to Vam je potrebno ili prilično znanja ili CMS..

Šta je CMS?

CMS je skraćenica od Content Management System, odnosno sistem za upravljanje sadržajem web sajta. Pomoću CMS-a možete sami vršiti ažuriranje svog web sajta, a znanje koje Vam je potrebno nije veće od znanja potrebnog da ubacite neku sliku ili komentar na svoj Facebook profil. Dobijate administratorski panel kome samo Vi imate pristup, a preko koga vrlo jednostavno dodajete, menjate ili brišete sadržaj svog web sajta. CMS može biti ograničen na menjanje samo određenog sadržaja pa sve do CMS-a koji omogućava menjanje sadržaja uključujući dodavanje (ili brisanje) stavki MENU-a i komplatnih stranica. Važno je u startu sa web masterom dogovoriti da li želite CMS ili ne, a ako želite koje i kakve funkcije CMS treba da ima. Tu je ona priča da dva web sajta mogu izgledati isto, a da se po ceni razlikuju desetostruko.

CMS može da omogućava i Vašim posetiocima da delimično menjaju sadržaj Vašeg web sajta (na primer postavljanje komentara), a Vama omogućava da odobrite, ispravljate ili brišete njihove upise. Složenost, odnosno mogućnosti CMS-a znatno utiču na cenu izrade web sajta.

CMS se programira (najčešće) u php-u tako da komunicira sa MySQL bazom podataka. Vi praktično pomoću CMS-a vršite upis u MySQL bazu i upload fajlova na server. Nakon upisa u bazu, PHP uzima podatke iz baze i prikazuje ih postiocu web sajta. Programiranjem u php-u određuje se način prikaza podataka iz baze i omogućavaju razne manipulacije sa tim podacima. Takođe php programiranjem mogu da se automatizuju mnoge funkcije Vašeg web sajta.

Šte se više isplati?

Naša preporuka je da imate web sajt sa CMS-om, osim ako zaista imate nameru da vrlo retko (ili nikako) vršite ažuriranje web sajta. Ova druga varijanta nije dobra i sa stanovišta optimizacije (SEO) za Google i druge pretraživače, jer oni "vole" nove sadržaje na web sajtu. Za web sajt sa CMS-om u startu ćete platiti više, ali vremenom će Vam se ta investicija višestruko isplatiti.

 

FacebookLinkedIn

WEB STUDIO

 

veb studio2

SARADNICI

  • image01.jpg
  • image02.jpg
  • image03.jpg
  • image04.jpg
  • image05.jpg
  • image06.jpg
  • image07.jpg
  • image08.jpg
  • image09.jpg