RAČUNARSKE MREŽE

network

 

"IP Computers" pruža sledeće usluge u oblasti računarskih mreža:


wifi-logo-animated PROJEKTOVANJE


Projektovanje računarskih mreža je veoma ozbiljan posao, koji pre svega zahteva dobro planiranje. To u startu pretpostavlja analizu klijentskih resursa i potreba.
Na samu analizu utiče čitav niz faktora na osnovu kojih se izrađuje projekat i stvaraju tehnički preduslovi za samo instaliranje opreme.
Neki od kritičnih faktora su: stanje instalacija u objektu, komunikaciona čvorišta, lokacija i karakteristike pasivne i aktivne opreme, funkcija pasivne i aktivne opreme. komunikacioni putevi, kapacitet mreže, logička arhitektura (IP adresni plan za lokalnu mrežu, razdvajanje logičkih celina na istoj fizičkoj infrastrukturi pri čemu se prati organizaciona struktura i specifičnost aplikativnih rešenja), način povezivanja sa pasivnom opremom, itd.

wifi-logo-animated IMPLEMENTACIJA


Implementacija samog sistema obuhvata instalaciju, konfigurisanje i podešavanje sistemskog softvera i hardverske opreme.
U saradnji sa vodećim distributerima u zemlji, klijentima nudimo opremu koja je uvek u samom svetskom vrhu, čime se garantuje stabilnost i pouzdanost u svakodnevnom radu.

wifi-logo-animated ODRŽAVANJE I PODRŠKA


Održavanje uključuje preventivno delovanje i stalnu administraciju informacionih sistema, njihovu sigurnosnu i funkcionalnu nadogradnju kao i brzu detekciju i rešavanje problema nastalih u radu.
U mogućnosti smo da ponudimo saradnju kroz ugovore o održavanju informacionih sistema baziranih na implementaciji dogovorenih rešenja, stalnom nadgledanju i konsaltingu, kao i preventivnom delovanju na održavanju postojeće opreme i brzom delovanju u trenucima otkaza sofvera i opreme.
Zahvaljujući stručnim i kvalifikovanim kadrovima, koji poseduju najviše sertifikate iz oblasti projektovanja računarskih mreža, moguće je i organizovanje obuke nakon same instalacije opreme.

FacebookLinkedIn

WEB STUDIO

 

veb studio2

SARADNICI

  • image01.jpg
  • image02.jpg
  • image03.jpg
  • image04.jpg
  • image05.jpg
  • image06.jpg
  • image07.jpg
  • image08.jpg
  • image09.jpg